Tietosuojaseloste

Tietosuoja­seloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ulkoministeriö
Y-tunnus: 0245973-9
Osoite: PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Yhteyshenkilöt

Nimi: Olli Moilanen
Puhelinnumero: +358 295 350 049
Sähköposti: olli.moilanen (at) formin.fi

Nimi: Juha-Matti Laasonen
Sähköposti: tietosuoja (at) formin.fi

3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Sivustolla kerätään käyttäjien lataamia kuvia #Munvaikutus-kampanjan toteuttamiseen. Suostumuksensa antaneiden kuvia näytetään Musiikkitalon seinäpinnalla viikolla 41. Henkilötietoja kerätään, jotta lähetetyt kuvat voidaan yhdistää oikeaan henkilöön. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Käsittelymme perustuu tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat: kuva, nimi ja sähköpostiosoite.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään 31.12.2021 asti.

6. Tietojen vastaanottajat ja siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsittelevät ulkoministeriön viestintäosaston lisäksi Måndag Creative Oy. Voimme luovuttaa tietoja niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa
pidettäväksi. Sivuston kävijätietojen analysointiin käytetään Google Analytics -työkalua. Työkalulla kerättyihin tietoihin, kuten käyttäjän IP-osoite ja sijainti, on tekninen pääsy Googlella. Emme luovuta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu (oikeus saada pääsy tietoihin).

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle ja pyytää tietojensa poistamista.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen oikaisua ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on myös henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Katso ohjeet tietosuojaoikeuksien käyttämiseksi ja pyynnön tekemiseksi.