Lisätietoa kehitysyhteistyöstä

Lisätietoa kehitysyhteis­työstä

Tältä sivulta löydät lisätietoa kehitysyhteistyöstä sekä #Munvaikutus -kampanjasta.

 • Mistä kampanjassa on kysymys?

  Kehitysyhteistyön tulokset ovat vaikuttavia, mutta me suomalaiset tiedämme niistä aika vähän. Todellisuudessa kehitysyhteistyöllä muutetaan maailmaa joka päivä, ja se on kaikkien meidän ansiota.

  #Munvaikutus-kampanja kertoo selkeästi kehitysyhteistyön tuloksista ja siitä, kuinka jokainen suomalainen on vaikuttanut maailmaan. Haluamme lisätä suomalaisten tietoa kehitysyhteistyön vaikutuksista sekä luoda keskustelua aiheen ympärille. Kehitysyhteistyö on ylpeyden aihe ja sen tulokset ovat jokaisen suomalaisen ansiota.

 • Miksi kehitysyhteistyö on tärkeää?

  Kehitysyhteistyö on yksi tapa investoida tulevaisuuteen. Kehitysyhteistyön kautta vaikutamme siihen, mihin suuntaan maailma kehittyy. Siten kehitysyhteistyö on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

  Kehitysyhteistyön kautta tuemme kehittyviä maita vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä edistämään kestävää kehitystä. Kehitysyhteistyöllä myös vastaamme haasteisiin, jotka eivät pysy maarajojen sisällä: ilmastonmuutokseen, pandemioihin, konflikteihin ja muuttoliikkeisiin.

  Kehitysyhteistyö ei yksinään ratkaise globaaleja ongelmia. Sen kautta pystymme kuitenkin joka päivä vaikuttamaan siihen, minkälaisessa maailmassa elämme jatkossa. Vakaampi ja vauraampi maailma on kaikkien etu – myös Suomen.

 • Miksi kehitysyhteistyö ei aina johda toivottuihin tuloksiin?

  Kehitysyhteistyötä tehdään vaikeissa olosuhteissa – maissa, joissa hallinto ei toimi, ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja korruptio on ongelma. Kehitysyhteistyöllä puututaan juuri näihin ongelmiin ja koetetaan parantaa tilannetta. Joskus tavoitteiden saavuttaminen voi kuitenkin olosuhteista johtuen olla hyvin hidasta tai jopa mahdotonta.

  Välillä riskit toteutuvat kaikista varotoimenpiteistä huolimatta eikä raha saavuta kohdettaan  tai projekti ei etene sunnitellusti. Kehitysyhteistyöhankkeita ja -ohjelmia seurataan kaikissa vaiheissa: riskejä ennakoidaan suunnitteluvaiheessa, tavoitteiden saavuttamista ja rahankäyttöä seuraavat ulkoministeriön lisäksi monet ulkopuoliset toimijat ja jälkikäteen toiminnasta teetetään riippumattomia arviointeja, joiden perusteella kehitysyhteistyön laatua voidaan jatkuvasti kehittää.

  Kehitysyhteistyön seurannasta ja valvonnasta voit lukea lisää ulkoministeriön verkkosivuilta https://um.fi/kehitysyhteistyon-seuranta

  Lue lisää

 • Miten voin osallistua kampanjaan?

  Voit osallistua kampanjaan käyttämällä kampanjasivustolla olevaa sometyökalua ja jakamalla oman kehitysvaikutuksesi somekanavillasi saatteella #munvaikutus.

  Kampanjan aikana kannattaa pitää myös radio auki, sillä kampanja tulee kuulumaan valtakunnallisilla radiokanavilla.

 • Kuka rahoittaa kampanjan?

  Kampanjan toteuttaa ja maksaa ulkoministeriö. Kehitysyhteistyöhön budjetoiduista rahoista pieni osuus käytetään työstä ja sen tuloksista viestimiseen. Muun muassa Mun vaikutus-kampanja rahoitetaan tästä kehitysviestintään varatusta summasta.

 • Mistä saan lisää tietoa kehitysyhteistyöstä?

  Ulkoministeriön verkkosivuilla kerrotaan laajasti Suomen kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä. Lisäksi ulkoministeriö julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää globaaleihin kehityskysymyksiin keskittyvää Kehitys–Utveckeling-aikakauslehteä, jota voi lukea verkossa ja jonka voi tilata maksutta kotiin.

  Luotettavaa tietoa löytyy myös kansainvälisten järjestöjen, kuten YK-järjestöjen, ja suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen omilta sivuilta.

 • Miten voin itse osallistua kehitysyhteistyöhön?

  Osallistut kehitysyhteistyöhön jo nyt, sillä Suomen kehitysyhteistyötä tuetaan julkisin verovaroin. Vuonna 2021 kehitysyhteistyöhön budjetoidut määrärahat – 1 257 miljoonaa euroa – vastaavat arvioiden mukaan 0,50 prosenttia Suomen bruttokansantulosta. Lisää aiheesta voit lukea ulkoministeriön verkkosivuilta.

  Kehitysyhteistyöhön voi osallistua myös esimerkiksi toimimalla järjestöissä tai tukemalla niitä. Kehitysyhteistyöjärjestöt saavat rahoitusta ulkoministeriöltä, mutta keräävät osan rahoituksestaan itse, pääosin lahjoituksina.

 • Miten ja mistä munvaikutus.fi -sivuston data on kerätty?

  Sivustolla olevat sisällöt ja niiden yhteydessä julkaistut tulosluvut on koottu ulkoministeriön omista hankkeista, suomalaisilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä, kumppanuusohjelmilta sekä kehitysrahoitusyhtiö Finnfundilta, joita kaikkia Suomi tukee kehitysyhteistyövaroin.

  Osa tulosluvuista on vuoden 2020 ajalta, osa pidemmältä ajanjaksolta. Sivustolla kerrotut luvut ovat yksittäisiä esimerkkejä tietyn hankkeen tai toimijan kautta saaduista kehitystuloksista, vaikka samoja tavoitteita – kuten naisten ja tyttöjen aseman parantamista – on samaan aikaan edistetty monin eri tavoin ja Suomi rahoittaa useita eri organisaatioita, jotka työskentelevät tavoitteen saavuttamiseksi. Kehitystuloksia eri puolilta maailmaa on koottu myös Kehityspolitiikan tulosraporttiin.

  Kaikki lähteet kampanjassa esiteltyjen vaikutusten tuloksista löydät täältä.

 • Onko kehitysyhteistyö siis sama asia kuin kehitysapu?

  Kehitysapu on vanhanaikainen käsite. Avun sijaan nykyään puhutaan yhteistyöstä, sillä se kuvaa Suomen tekemää työtä paremmin: kehitysyhteistyötä tehdään nimensä mukaisesti yhteistyössä kumppanimaiden ja -organisaatioiden kanssa. Lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat.

  Puhumme kehitysyhteistyöstä avun sijaan myös siksi, että käyttämällämme kielellä on merkitystä. Nykyään puhutaan paljon valkoisen pelastajan kompleksista (englanniksi white savior complex). Valkoisen pelastajan kompleksilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa etuoikeutettu henkilö ottaa tehtäväkseen auttaa heikommassa asemassa olevia, vain omat lähtökohtansa huomioon ottaen. Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta tällainen apu päätyy usein toisintamaan vanhoja, kolonialistisia näkemyksiä kehittyvistä maista.

 • Miksi "mun vaikutus"? Eikö kyse olekaan yhteistyöstä?

  Kehitysyhteistyössä on nimenomaan kyse yhteistyöstä, ja tätä haluamme korostaa kaikissa kampanjan materiaalissa. #Munvaikutus on valikoitunut kampanjan nimeksi, sillä haluamme kiinnittää suomalaisten huomion siihen, että työllä on merkitystä jokaiselle meille. Monelle suomalaiselle kehitysyhteistyö on etäistä, ja tällä kampanjanimellä haluamme luoda kehitysyhteistyöhön henkilökohtaisempaa suhdetta. #Munvaikutus ei tarkoita, että kirjaimellisesti minä, sinä tai edes me suomalaiset olisimme saaneet tuloksia aikaiseksi. Ne on saavutettu yhteistyössä kumppanimaiden ja -organisaatioiden kanssa.